کمک پتروشیمی امیرکبیر به هموطنان آسیب زده

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: کمک به هموطنانی که از روزهای آغازین سیل آغاز شده بود، با تاکید مقام عالی وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی و مدیر عامل بانک رفاه کارگران ادامه دارد.

بر پایه این گزارش پیرو ارسال اولین محموله های امدادرسانی برای کمک به هموطنانمان در مناطق سیل زده و استقرار نیروهای داوطلب شرکت در استان های لرستان (خرم آباد)، خوزستان (سوسنگرد، رفیع و …) و گلستان، با هماهنگی اداره کل منطقه ویژه اقتصادی، با دستور ویژه هیات مدیره و مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر، تاکنون در قالب چند محموله بیش از هزاران قوطی کنسرو تن ماهی، برنج، روغن و سایر موارد مورد نیاز به مناطق مذکور ارسال شده است.

شایان ذکر است که در این همراهی تعداد زیادی از همکاران شرکت پتروشیمی امیرکبیر یک روز از حقوق خود را جهت کمک به مردم غیور و شجاع مناطق آسیب‌دیده از سیل اهدا نمودند.