چرا اقدامات اخیر شریعتمداری ارزشمند است؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سایت الف وابسته به احمد توکلی نوشت: اقدامات اخیر شریعتمداری به این دلیل ارزشمند است که بدانیم روزی صحبت از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت، انتشار اسامی هیئت مدیره ها و برخورد با مدیران پروازی خط قرمز بود و هر کس این خواسته را داشت مجرم بود ولی حال عالی ترین مقام وزارت این اقدامات را انجام داده است.

در این یاداشت به قلم هادی شریفی آمده است: بدانیم ۴۰ سال پس انقلاب اسامی هیئت مدیره های بسیاری از بنیادها منتشر نشده است و هنوز این شرکت ها حیات خلوتند ولی شریعتمداری شفاف سازی کرد.

صحبت های مهران مدیری در مورد امید با واکنش های مختلفی روبرو شد، عده ای از این صحبت ها استقبال کردند و عده ی دیگری مانند وزیر کشور انتقاد تندی روانه مهران مدیری کردند.

واقعیت آنست که دولت نتوانست شعارهای خود را عملی کند و همین باعث کاهش سرمایه اجتماعی شد، امید از بالا به پایین ترزیق می شود، وقتی دولت ها به صورت غیرمسئولانه به مردم امید تزریق می کنند و دائم وعده‌هایی می دهند که محقق نمی شود به دنبال آن کاهش سرمایه اجتماعی و ناامیدی در سطح عمومی گسترش پیدا می کند.

هیچ کس نباید از ناامیدی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی خوشحال باشد که این موضوع خود مقدمه ایجاد بحران است. افزایش شفافیت و مبارزه با فساد یکی از کلیدهای بازسازی امید و افزایش سرمایه اجتماعی است. از این رو اقدامات اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از حضور محمد شریعتمداری در حوزه شفاف سازی را باید در این جهت ارزیابی کرد .

خوب است بدانیم روزی صحبت در مورد اسامی هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه وزارت کار خط قرمز بعضی افراد بود چه برسد به انتشارش، در خواست عمل به تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت با واکنش منفی برخی مدیران زیر مجموعه های این شرکت ها مواجه می شد و بخشی از مدیران عامل شرکت پروازی و غیر متخصص بوده اند که عمده شان افراد سیاسی یا نمایندگان مجلس بوده اند.

خوشبختانه شفاف سازی در انتشار اسامی هیئت مدیره ها، برکناری برخی مدیران دارای تخلفات، حذف مدیران دو شغله و بومی گزینی از اقدامات بسیار مثبت شریعتمداری بوده است. البته این بدان معنی نیست که نقصی وجود ندارد ولی باید همگی کمک کنیم که این نقص ها برطرف شود.

نقص کار هم به این دلیل است که این وزارتخانه عریض و طویل چند صد شرکت در زیرمجموعه خود دارد، سیستم اداری کشور هم مانند ماشین فرسوده است و عملاً برخی افراد در سیستم ها در قبال تغییرات، شفاف سازی و اقدامات اصلاحی مقاومت می کنند که لازم است با کسانی که در این راستا نیستند برخورد شود.

ارزش کار شریعتمداری آنجا هویدا می شود که بدانیم بعد از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز نمی دانیم مدیران و اعضای هیئت مدیره برخی شرکت های دولتی ،برخی بنیادها یا نهادها چه کسانی هستند؟

جوانگرایی نیز دیگر رمز بازسازی امید است، جوانان تا کی باید ببنید افرادی از ابتدای انقلاب تاکنون در مناصب مختلف کشور حضور دارند و از این پست به آن پست جا به جا می شوند.جوانان و متخصصان کشور نباید با این عنوان که هم حزبی فلان حزب و جریان نیستند از صحنه اجرایی کشور حذف شوند.

کشور در شرایط خاصی است و باید انتصابات بر پایه جوانگرایی، تخصص و شایسته سالاری باشد و افراد را فراتر از جبهه بندی سیاسی دید.