نزدیکان حاج نائب حضورش در هلدینگ را رد کردند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نزدیکان حاج نائب مدیرموفق سیمان خوزستان، حضور او به عنوان مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان را رد کردند.

 

روزهای گذشته با زمزمه خداحافظی هوشیاری از هلدینگ تامین، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص جانشین احتمالی او شده بود.