تعامل با دیگری / شنبه های فرهنگی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: خودخواه نبودن از جمله مهمترین فضیلت های بشر به حساب می‌آید .
برای اینکه رابطه بهتری با دیگران داشته باشیم بایدبه زبان آنها حرف بزنیم .
اگر بفهمیم هر کسی چه سبکی را برای ارتباط ترجیح می‌دهد ، شانس بیشتری برای ارتباط موثرتر با او داریم . #بهترین_باشیم ‌

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر

مطالب پیشنهادی