چگونه زندگی بهتری داشته باشیم ؟ ‌/ شنبه های فرهنگی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: موارد پنج گانه برای ارتقاء آستانه تحمل :

تبسم خرجی ندارد ، اما سود بسیار دارد
در بحث ها هیچ وقت طرف خود را با کلمه ” تو ” خطاب نکنید
‌اجازه دهید طرف شما در کمال آزادی حرف خود را بزند
عقاید طرف خود را محترم بشمارید
با ملایمت و نرمی سخن بگویید

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر

مطالب پیشنهادی