حمایت از افراد مبتلا به افسردگی / شنبه فرهنگی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: میزان آگاهی خود را نسبت به افسردگی محک بزنید
اگر دوست افسرده شما تمایل به صحبت کردن دارد ، به او گوش بدهید
احساسات آن ها را جدی بگیرید
‌از جملات ” بیخیال شدن ” فراموش کردن ” استفاده نکنید
به آن ها در مورد خدمات حمایتی اطلاع دهید

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر

مطالب پیشنهادی