خبرهای خوش برای بزرگترین زنجیره پی وی سی ایران / نام پتروشیمی اروند در بورس درج شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت پتروشیمی اروند با تصویب هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شد.

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اروند، با تصویب هیات پذیرش بورس، شرکت پتروشیمی اروند یک گام دیگر به بورس نزدیک شد‌.

نام این‌ شرکت پتروشیمیایی با شماره ۱۱۸۱۹ در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ در این سازمان ثبت و آماده حضور بر روی تابلوی بورس و کشف قیمت شد.