ویدئو؛ ضرورتی به نام جانشین پروری/ شنبه های فرهنگی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شنبه های فرهنگی امیرکبیر ؛ ضرورتی به نام جانشین پروری

‌به برنامه ریزی بلند مدت و تربیت نیروی انسانی به منظور جانشینی در پست های مدیریتی و غیر مدیریتی اطلاق می شود و هدف آن تحقیق توسعه در سازمان است.

مطالب پیشنهادی