هنر «نه گفتن» در زندگی و مدیریت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: هنر «نه گفتن» در زندگی و مدیریت

چرا با «نه گفتن» احساس گناه می‌کنید ؟ آدم های خوب می‌توانند ، نه بگویند . راهکارهایی برای تقویت «نه گفتن» . به جنبه‌های مثبت « نه گفتن » توجه کنید . ‌

مطالب پیشنهادی