با حضور مدیرعامل پتروشیمی بندرامام برگزار شد: مراسم رونمایی از سند برنامه تحول مدیریت مالی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: طی مراسمی با حضور حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام از سندبرنامه تحول ۱۴۰۰ مدیریت مالی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام روز چهارشنبه یکم بهمن ماه طی مراسمی با حضور حمیدرضا رستمی مدیرعامل ، حافظ رضایی مدیرمالی و همچنین کارکنان اداره امور مالی پتروشیمی بندرامام از سند برنامه تحول ۱۴۰۰ مدیریت مالی رونمایی شد.

در این سند برنامه تحول در بخش های مدیریت مالی که شامل حسابداری قراردادها ، حسابداری عمومی ، خزانه و امور سهام می باشد اهداف و استراتژی مشخصی تعیین شده تا با انجام و اجرای وظایف مشخص شده این مدیریت در مسیر شفافیت فرآیندهای اجرایی و مالی پتروشیمی بندرامام بیش از پیش تاثیرگذار باشد.

گفتنی است این برنامه به فعالیت همه جانبه با بهره گیری از تعاون و همراهی تمامی بخش های شرکت در راستای ارزش آفرینی پایدار برای مشتریان ، کارکنان ، جامعه ، سهامداران و شرکا با تولید و فروش محصولات متنوع پتروشیمیایی  تاکید شده است.

مطالب پیشنهادی