امیر؛ به روایت امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: امروز ۲۰ دی ماه سالروز شهادت یکی از بزرگترین معماران تاریخ توسعه ایران، میرزاتقی خان فراهانی (امیرکبیر) است.

به گزارش عصرجنوب به نقل از روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر، ۲۰ دی ماه سالروز شهادت یکی از بزرگترین معماران تاریخ توسعه ایران است؛ مردی که در دوره کوتاه صدارت خود همت خود را به کار بست تا سیاست آشفته داخلی و خارجی حاکم بر کشور را اصلاح کند. از نظم بخشیدن به امور متشنج داخلی تا اصلاح روابط با دول بیگانه؛ مبارزه با فساد دربار و از همه مهمتر تلاش برای توسعه ایران از مسیرتربیت نیروی متخصص و توجه به تولید داخلی.

این تصاویر کوششی است برای بزرگداشت مقام اولین معمار توسعه ایران که با تیغ حسد؛ خودخواهی و وطن فروشی به شهادت رسید.

یادش گرامی و چراغ فروزان راه تلاشگران عرصه پیشرفت و توسعه ایران