آگهی مناقصه عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: فراخوان پروژه الکتریکال تریسینگ و عایق پروژه خط PX پتروشیمی شهید تندگویان برای‌ دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و پیمانها شرکت پتروشیمی شهید تندگویان مراجعه نمایید.

مطالب پیشنهادی