دکتر علیرضا بزرگیان مشاور فرماندار امیدیه شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  دکتر بزرگیان مشاور فرماندار امیدیه شد

به گزارش عصر جنوب دکتر علیرضا بزرگیان از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان به عنوان مشاور فرماندار امیدیه در امور آموزش و پژوهش منصوب شد.

بزرگیان دارای ده ها مقاله علمی و پژوهشی در ژورنال‌های معتبر داخلی و خارجی است.

همچنین سمت های اجرایی در حوزه آموزش و مشاور ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی در سوابق او دیده می‌شود.

مطالب پیشنهادی