پاسخهای شیکی که بوی حمایت می دهد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: محمد رستمی/ شاید شما هم این روزها در فضای مجازی متوجه خبرها ومطالب حمایتی شیکی که کت وشلوار به تن وادکلن زده، از شهرداری حمایت میکند که تنها افتخار دوران شهرداریش پخش چند کیلومتر آسفالت در خیابانهایی است که سالهاست سیاهی آسفالت را به خود ندیده اند، شده باشید .
موضوعی که در تمامی نوشته های آن تنها چیزی که دیده نمی شود وبا جسارت تمام به نویسنده این امکان را میدهد که هرگونه خواست افسار قلم را بدست بگیرد‌و هر سو‌خواست بچر خواند ،
فهم ودرک مردمی‌است که شهرداری جایگاه خود را در مقابل آنها به فراموشی سپرده است .
این بی حرمتی به شهروندان تنها با دعوت از پاسخ دهندگان به بررسی واژه مسئول که معنی ومفهوم آن بسیار آشکار ومشهود است امکان پذیر است وبس .
اما گویی توان درک این موضوع هم با تمام وضوحش از سوی برخی افراد که قرار است در خدمت مردم باشند- ومسئول ایجاد راحتی وآسایش آنها، وجود ندارد ، وشیوه رفتاری آنها به دهلیزی می ماند که از یک سو توان باز شدن دارد وبس.

مشکلات شهرداری مسجد سلیمان که این روزها همه را کلافه وسردرگم کرده تنها محدود به ،جمع آوری نکردن زباله ها ،
حقوق عقب افتاده کارکنان ،جابجایی مناطق آلوده و،اسکان زلزله‌زدگان نیست .

موضوع اصلی، فرار از پاسخگویی شهردار به مردمی است که تمام دار وندار شهرشان را به او سپرده اند وحالا اودلایل کم کاری خود را از سوی گماشته های رسانه ای اش ،تغییر بافت مردمی به روستایی وعشایری،عنوان میکند ،دلیلی که برای هیچکس قانع کننده نیست وهیچ عقل سلیمی‌آنرا نمی پذیرد.
در این میان موضع منفعلانه وبحث بر انگیز شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان که متاسفانه آنها هم فراموش کرده اند با رای همین مردم دراین جایگاه قراردارند‌ قابل تامل است .
بهتر است شورا که عصاره ومتخب مستقیم مردم محسوب میشود بدون در نظر گرفتن گرو کشی های اعتباری از سوی برخی افرادبا گرفتن تصمیمی درست وبه موقع نسبت به انتخاب فردی که شایستگی این جایگاه را داشته باشد ،حرکت به سمت رفع مشکلات مردی را آغاز کنند که تشنه خدمت هستند .

مطالب پیشنهادی