سلام به رفقا ،خدا حافظی با تخصص

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سلام به رفقا ،خدا حافظی با تخصص .
چند سالی است جشنواره سلام در استان خوزستان بهانه ای شده برای تقدیر از زحمات کسانی که اگر نباشند،هیچ رویدادی منعکس نخواهد شد .
اگرچه خبر برگزاری این جشنواره در ابتدا شور وشعف بسیاری در میان روابط عمومی های استان ایجاد کرد اما اختتامیه آن همچون آب سردی بود بر پیکر گرم وپرنشاط روابط عمومی هایی که در طول سال بحرانهای بسیاری را پوشش دادند.
برگزاری این جشنواره اگر چه به عقیده اکثر قریب به اتفاق مدیران روابط عمومی های استان فرصتی است مناسب برای نمایش توانمندی روابط عمومی ها ،اما به شیوه برگزاری آن ایرادات فراوانی وارد است که اگر برطرف نشود ،علاوه بر ایجاد فضای نا امیدی ،روابط عمومی های ادارات را در مسیر انجام وظایف خود بی انگیزه می کند .
سر سخن ما با کسانی است که در همه حال فضای رفیق بازی خود را با هیچ چیز حتی منافع استانی عوض نمی کنند .
انتشار نتایج آرا جشنواره روابط عمومی سلام ،اگر چه در آغاز کاملا عادی بنظر میرسید اما با کمی دقت بیشتر ، میشد ردپایی را در مسیر انتخاب مشاهده کرد که اگر رد آنرا میگرفتی حتما متوجه میشدی که سر از کجا در می آورد ودلیل این انتخابها چیست .باید گفت انتخاب برخی روابط عمومی ها بعنوان روابط عمومی های برتر در این جشنواره تنها وتنها براساس رفاقت چند ساله ای است که میان برخی برگزارکنندکان ومدیران روابط عمومی ها است .

یکی از این انتخابها، انتخاب روابط عمومی شهرداری اهواز است که هرچه بیشتر دقت میکنیم ، دلیلی برای انتخاب آن بعنوان یکی از برترین روابط عمومی های استان نمی یابیم بجز رفاقت ،آنهم رفاقت نزدیک با برگزار کنندگان این جشنواره که جای تاسف دارد .

در پایان باید به متولیان برگزاری این جشنواره ها گفت : اینگونه جشنواره ها با این شیوه خاصی که شما برگزار میکنند نه تنها به رشد واعتلای فرهنگ روابط عمومی در استان هیچگونه کمکی نمیکند، که گاها باعث سرخوردگی کسانی میشود که کاملا گمنام در برخی روابط عمومی ها خالصانه مشغول خدمت به جامعه هستند .

بیایید دور همی های دوستانه خود را در فضایی خارج از جشنواره های مهم برگزار کنیم تا جشنواره سلام ،سلام به رفاقت وخدا حافظی با تخصص نباشد.

 

مطالب پیشنهادی