شنیده ها از انتصابات قریب الوقوع در فرمانداری مسجدسلیمان خبر می دهد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شنیده ها از استانداری خوزستان از انتصاب قریب الوقوع سرپرست فرمانداری و بخشدار جدید در شهرستان مسجدسلیمان حکایت دارد.

شنیده ها حاکی است بزودی فرماندار شهرستان مسجدسلیمان تودیع و سرپرست جدید این فرمانداری معرفی و منصوب میشود.
گفتنی است دو تغییر در دیگر واحدهای فرمانداری مسجدسلیمان در دستور کار مدیران استانداری خوزستان قرار دارد.

گفته می شود نواب خراسانی بعنوان سرپرست جدید فرمانداری مسجدسلیمان معرفی خواهد شد پیش از این محمدپاکدل از آموزش و پرورش در این سمت بوده است.

در ادامه این نقل قول تغییرات؛ بزودی نبی پور مسئول امورمالی فرمانداری اندیکا در فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان بعنوان بخشدار مرکزی ادامه خدمت خواهد داد.

دیگر تغییر احتمالی به بخش عنبر شهرستان مسجدسلیمان بازخواهد گشت و یوسف بهمنی بخشدار فعلی بخش عنبر جای خود را به امیرنظرپور خواهد داد.

مطالب پیشنهادی