آسفالت انتخاباتی در مسجدسلیمان توسط شهرداری و عدم توسعه متوازن شهری

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: تحقق گزارشات مردمی و رضایتمندی شهروندان؛ شاید وقتی دیگر !؟

با فرا رسیدن فصل انتخابات این روزها شاهد اجرای عملیات آسفالت در برخی محلات و مناطق مسجدسلیمان هستیم. موضوعی که البته بصورت عادلانه و متوازن در تمامی مناطق شاهد نیستیم.

به گزارش خبرنگار عصرجنوب، با فرا رسیدن فصل انتخابات این روزها شاهد اجرای آسفالت برخی محلات هستیم که البته عدم تبعیض و نگاه یکسان به تمامی مناطق شهرستان موجب افزایش رضایتمندی خواهد بود. باید توجه داشت که که برنامه ریزی توسعه ای منطقه ای و اجتناب از بخشی نگری مهمترین مقوله در تحقق توسعه متوازن شهری در مسجدسلیمان است. آن چه در سال های گذشته رخ داده موجب شده تا برخی مناطق با عدم توسعه متوزان مواجه باشند که نابرابری های اجتماعی و عدم رضایتمندی مردم را در پی داشته است. علاوه بر این میل به مهاجرت و تغییر مکان نیز از دیگر مواردی است که در پی تکامل نیافتگی مناطق شهری ایجاد می شود.

این روزها شاهد آن هستیم که عملیات اجرایی و آسفالت در برخی مناطق بصورت ویژه تر اجرا شده و خدمات شهری و عمران شهری در برخی محلات دیگر آن گونه که می بایست انجام نمی گیرد. این موضوع با توجه به طولی بودن شهرستان و پراکندگی حجم کار نیازمند برنامه ریزی و راهبرد کارشناسی است. از این رو انتظار می رود تا ضمن برنامه ریزی هدفمندتر، نگاهی یکسان و متوازن به تمامی مناطق شهری معطوف شود.

با تمام آن چه گفته شد ظرفیت نیروی انسانی شهرداری مسجدسلیمان به گونه ای است که تقسیم بندی کار با هدف خدمات رسانی و انجام عملیات اجرایی همزمان در چندین جبهه کاری اقدامی دور از انتظار نخواهد بود. علاوه بر این انجام عملیات مبتنی بر گزارشات مردمی دریافت شده که راستی آزمایی شده اند می تواند انجام عملیات در تمامی نقاط شهر را در پی داشته باشد.