پایین بودن ارتفاع سیم فشار متوسط علت برق گرفتگی یک‌خانواده در مسجدسلیمان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یک زن و دو کودک در منطقه شهدای گمنام مسجد سلیمان به علت پایین بودن سطح سیم شبکه فشار متوسط دچار برق گرفتگی شده‌اند.

در این حادثه، مادر خانواده جان خود را از دست داده و حال یکی از کودکان وخیم گزارش شده است. هنوز شبکه توزیع برق توضیحاتی در این باره ارائه نکره است.