آغاز شناسایی بازیکنان مستعد تیم‌ زاگرس مسجدسلیمان برای حضور در لیگ یگ استان خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شناسایی بازیکنان مستعد تیم فوتبال زاگرس مسجدسلیمان در رده سنی بزرگسال در روز شنبه ، نوزدهم مرداد ۹۸ ساعت ۱۷ بعد از ظهر در زمین چمن شهید بهزادنیا چهاربیشه زیر نظر بهمن نصیری سرمربی تیم و کادر فنی تیم‌ انجام خواهد شد.

بنابر اعلام بهمن نصیری سرمربی تیم فوتبال زاگرس مسجدسلیمان ، شناسایی بازیکنان مستعد از میان متقاضیان حضور در تیم‌ بزرگسال زاگرس مسجدسلیمان برای حضور در لیگ یک استان خوزستان در روز شنبه ۱۹ مرداد ۹۸ ساعت ۱۷ بعد از ظهر در رده سنی بزرگسالان در زمین چمن شهید بهزاد نیا چهاربیشه انجام خواهد شد.

متقاضیان برای اینکه بتوانند در تست حضور پیدا کنند، حتما باید بیمه پزشکی ورزشی معتبر همراه داشته باشند و قبلا نسبت به تهیه آن اقدام کرده باشند.