مشکلات کنونی مردم زلزله زده مسجدسلیمان محصول ناکارآمدی اداره مسکن و شهرسازی و نظارت شهرداری است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مشکلات کنونی مردم زلزله زده مسجدسلیمان محصول ناکارآمدی اداره مسکن و شهرسازی و نظارت شهرداری است

یک ماه از وقوع زمین لرزه ۵٫۷ ریشتری در مسجدسلیمان و علیرغم تعدد بازدیدها از مناطق زلزله زده در شهرستان آنچه در شرایط فعلی بیش از همه ضروری جلوه می کند توجه به بافت های فرسوده و آسیب پذیر مناطقی است که دیگر آن استحکام اولیه جهت سکونت را ندارد.

با نگاهی به اداره مسکن و شهرسازی باید گفت که تولید و عرضه مسکن در سطح شهرها از وظایف ذاتی این اداره به شمار می رود. ضمن اینکه کنترل و ساماندهی ساخت و سازها و جلوگیری از احداث ساختمانهای غیرمجاز و نظارت بر آن ها نیز بر عهده شهرداری می باشد. در شرایط کنونی و با توجه به بحران طبیعی اخیر در مسجدسلیمان مشخص گردیده که این دو نهاد در انجام وظایف خود قصوراتی را مرتکب شده اند و تا حدود زیادی در ایجاد وضعیت کنونی مقصر هستند.
از طرفی دیگر در تشکیل ساختار کنونی معماری و شهرسازی مسجدسلیمان با توجه عدم تدوین برنامه راهبردی در این خصوص، شهروندان بیش از دو نهاد مسکن و شهرسازی و شهرداری نقش داشته اند. در واقع باید گفت که شهروندان با احداث بناها به شکل غیرفنی در شیب ها، تپه ها، دره ها و حاشیه مسیل ها بصورت غیرمجاز و فاقد پروانه دو نهاد متولی در حوزه مسکن را تحت الشعاع قرار داده اند. ضمن اینکه ذخیره مسکونی در طرح جامع شهری پیش بینی نشده و متولیان حوزه مسکن بویژه شهرداری نگاهی راهبردی به توسعه مسجدسلیمان نداشته اند.

ابراهیم جعفری شهنی رییس بنیاد مسکن مسجدسلیمان با اشاره به قدمت بالای ساختمان ها می گوید: امکان تعمیر بسیاری از منازل آسیب دیده وجود ندارد. وی گفت: در زلزله اخیر و پس لرزه های آن به بیش از ۱۵۰۰ واحد در روستاها و ۶ هزار واحد مسکونی در شهر خسارت وارد شده است و ساختمانهای آسیب دیده از زلزله که قدمت بالایی دارند امکان تعمیر بسیاری از آنهاوجود ندارد.
مدیر بنیادمسکن ومسئول ستادبازسازی شهرستان مسجدسلیمان افزود: برآورد اولیه خسارت زلزله توسط کارشناسان و گروه های ارزیاب بنیادمسکن انجام شده اما ما در این راستا با دو چالش مواجه هستیم؛ نخست اینکه عمده منازل در مناطق آلوده به نفت و گازوبافت های فرسوده هستند و دوم اینکه امکان بازسازی مناطقی که در دره ها و مسیلها ساخته شده اند وجود ندارد وباید مناطق دیگری برای ساخت و ساز و جایگزینی در نظر بگیریم.

با تمام این تفاسیر رویکرد مدیران تصمیم گیرنده در مواجهه با چالش کنونی شهروندان زلزله زده در مسجدسلیمان به دو گونه می تواند در رفع مشکلات موجود تأثیرگذار باشد. اداره مسکن و شهرسازی بایستی زمین هایی را تحت تملک خود در آورد و یا از زمین های تحت تملک خود جهت احداث ساختمان های جدید در اختیار شهروندان قرار دهد. ضمن این که وزارت نفت نیز بایستی هر چه سریعتر در خصوص وضعیت خانوارها ساکن در مناطق آلوده به نشت نفت و گاز تعیین تکلیف نماید. از این رو امیدواریم تا ضمن ایجاد عزمی راسخ در سطح ملی و پیگیری مدیران شهرستان ضمن انجام اقدامات مربوطه بخش عمده مشکلات مردم در مناطق زلزله زده مرتفع گردد.

ایمان کاهکش