ایستگاه های بی سایبان و اتوبوسهای بدون کولر مشخصه اتوبوسرانی شهرداری مسجد سلیمان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: محمد رستمی/ایستگاه های بی سایبان و اتوبوسهای بدون کولر مشخصه اتوبوسرانی شهرداری مسجد سلیمان

اگر چه در بسیاری از شهرهای کشور شهرداری ها مدام به دنبال نوآوری هستند ودر پی آنند که شهر های بی روح را برای روح لطیف ساکنین خود قابل تحمل کنند، اما در شهرمسجد سلیمان اینچنین نیست وگویی روحیات مردم برای مسئولینش هیچ اهمیتی ندارد و شهر داری در مسیری حرکت میکند که خود می خواهد .
وسایل بازی کهنه وبی کیفیت پارکهای سطح شهر ،ایستگاه های ورزش که در بدترین نقاط جانمایی شده ‌وبجز تعدادی اندک کسی تمایل به استفاده از آنها را ندارد،همچنین اتوبوسهای فرسوده ای که مردم از سر ناچاری ونداری سوار میشوند،همه وهمه مصادیق بارزی است از نوعی تفکر یکسویه که بدون در نظر گرفتن خواست مردم به حرکت در مسیر اشتباه خود ادامه میدهد .

استفاده از اتوبوسهای فرسوده در سیستم حمل ونقل درون شهری از سوی شهرداری ، که فصل تابستان وگرمای هوا سختی استفاده از آنها را دوچندان کرده، موضوعی است که این روزها بد جوری آرامش را از مسافران این آهن پاره های زرد رنگ گرفته .
اتوبوسهایی که علاوه بر وضعیت نامطلوب صندلی ها یشان، مسافران خود را در دمای ۵۰ درجه تابستان بدون وسایل خنک کننده جابجا میکنند وکسی متوجه نیست .
وضعیت نامطلوب سیستم حمل ونقل درون شهری مسجد سلیمان تنها محدود به نبود سیستم خنک کننده وصندلی های فرسوده ناوگان آن نیست .
مشکل نبود سایه بان در ایستگاههای اتوبوس وبرابری قیمت بلیط با شهرهای بزرگ کشور از دیگر مشکلاتی است که مردم را آزار میدهد ،
انتظارهای طولانی در ایستگاههای فاقد سایه بان و، وسایل خنک کننده آنهم برای مسافرانی که بیشتر آنها افرادی مسن هستند ،این روزها به دغدغه ای مهم برای خانواده ها تبدیل شده .
نگاه شهرداری به این مشکلات اما نگاهی خاص است وبجز پیگیری برای رفع پنچری این اتوبوسها چیز دیگری نیست ،گویی شهرداری برای رفع مشکل ناوگان حمل ونقل درون شهری خود هیچ برنامه ای ندارد ومردم مجبورند همچنان سوار بر این آهن پاره های خطرناک مسیرهای درون شهری را طی کنند.

اگرچه چند سالی است ابلاغ اعتبارات خیالی شهرداری، که تنها بر روی کاغذ آمده واز تخصیص آنها خبری نیست ،جزو افتخارات جناب شهردار محسوب میشود ، اما با این اعتبارات هم اتفاق خوبی در سیستم حمل ونقل این شهر زلزله زده که پیش از آن که بدست زلزله خراب شود بدست مسئولین ومدیرانش خراب شده ،رخ نداده .در پایان پیشنهاد ما به شهردار واعضای شورای اسلامی شهر که درمقابل کم کاری ونابلدی شهردار کنونی موضعی منفعلانه اتخاذ کرده اند.
این است که ، برای یکبار هم شده بصورت نمادین و برای همدردی با مردمی که تنها جرمشان ، رای دادن به شورایی است که حالا بلای جانشان شده از سیستم حمل ونقلی استفاده کنند که افتخار آقای شهردار محسوب میشود .