قفل زنگار خورده واحدهای شهرک صنعتی مسجد سلیمان با هیچ کلیدی باز نخواهد شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: قفل زنگار خورده واحدهای شهرک صنعتی مسجد سلیمان با هیچ کلیدی باز نخواهد شد.

محمدرستمی_سال ۶۲ تا ۶۳ بود که با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان آن دوره ، کلنگ احداث شهرک صنعتی مسجد سلیمان به زمین زده شد ،پس از مدتی وامهای خوبی به سرمایه گذاران داده شد و در برخی از واحدها تولید آغاز شد اما پس از مدت کوتاهی که کسی دلیلش را نمیداند تولید در این شهرک متوقف وبرای همیشه به کما رفت.کمایی که هنوز ادامه دارد وکسی به این بیمار در بستر هیچگونه توجهی نمی کند .مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته واحدهای تولیدی زیادی از جمله نوشابه سازی ،ماکارونی سازی ،درب وپنجره سازی ،دمپایی سازی ،کلید وپریز سازی ،تولید آب معدنی ودهها واحد تولیدی دیگر که اگر راه می افتادند تا حالا بخش زیادی از مشکل اشتغال جوانان شهرستان حل میشد برای این شهرک در نظر گرفته بودند اما ،حالا با گذشت بیش از ۳۶ سال نه تنها این بیمار در بستر که حالا هزینه درمانش بیش از اندازه بالا رفته ازکما خارج نشده که شاهد اتفاقات عجیب وغریب دیگری برای آن هستیم که نه تنها دل هر مسجد سلیمانی که دل هر ایرانی را به درد می آورد .
موضوع واگذاری برخی واحدهای این شهرک به عشایر برای تبدیل به آغل و تغییر کاربری برخی از این واحدها به سالن عروسی وجشن، موضوعی است که مقابل چشمان مسئولین شهر اتفاق می افتد و هیچ عکس العملی از آنها دیده نمیشود .
در حالی که شهرکهای صنعتی شهرستانهای همجوار ما تلاش خود را برای گرفتن امتیاز بانک ،عابربانک ،آتش نشانی و دیگر موضوعات خدماتی بکار بسته اند در مسجد سلیمان کسی حتی سوالی‌از علت‌تعطیلی‌این واحدهای۳۶ ساله که در زمان تحریم میتواند
مایحتاج مردم را تولید وتامین کند هم نمی پرسد.
آقایان کمی به شهر های دور وبرتان نگاهی بیاندازید ورونق تولید در شهرکهای صنعتی شهرستانهای شوشتر ،دزفول ،ایذه ،باغملک ،ودیگر شهر های استان را ببینید که مجوز‌ آنها پس‌از مسجد سلیمان صادر شده است آنها کجایند و شهرک شما کجا. واحدهای شهرک صنعتی مسجد سلیمان که این روزها تعدادی از آنها آغل احشام دامداران وعشایر وبرخی دیگر به کمپهای ترک اعتیاد معتادانی تبدیل شده که خود قربانی عدم راه اندازی این شهرک هستند بیش از ۲۰ واحد تولیدی است که بجز واحدهای محدودی همچون کارخانه آرد مابقی تعطیل هستند وآهنگ تولید در آنها سالهاست که بگوش نمیرسد .