زهر بی تجربگی مسئولان بهداشت ودرمان نفسهای بیمار مسجد سلیمانی را به شماره انداخت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: زهر بی تجربگی مسئولان بهداشت ودرمان نفسهای بیمار مسجد سلیمانی را به شماره انداخت

شهرستان مسجد سلیمان در کنار تمام کمبودها ومشکلاتی که دارد باید با کمبودهای پزشکی ودرمانی هم بسوزد وبسازد .

رنگ محرومیت در شهرستان مسجد سلیمانی که حالا به همت برخی مدیران کارامدش به دهستان شدن نزدیکتر شده از همیشه پر رنگ تر شده ،مشکلاتی که اگر هرکدام از آنها را به رنگی شبیه بدانیم وکنار هم بگذاریم رنگین کمانی از مشکلات مختلف را تشکیل میدهند .

دیشب وقتی صدای فریادهای مردانه همراه بیماری که زهر عقرب نفسش را به شماره انداخته بود از خبرگزاری صدا وسیمای خورستان دیدم وشنیدم پی بردم تلخی زهر نابلدی وناکار آمدی برخی مسئولان که مسئولیت خود را مدیون لابی های سیاسی میدانند بیشتر از زهر عقربی است که از روی طبیعتش زهر می ریزد .

موضوع بهداشت ودر مان مسجد سلیمان این اولین باری نیست که خبر ساز میشود ومشکلاتش دامنگیر مردم میگردد ،باید دید ایراد از کجاست وچه کسی مسئول این بی نظمی است ،مگر میشود در قرن ۲۱ ودر جایی بیماری نیازمند خدمات پزشکی باشد واز او دریغ کرد ،مگر میشود بیماری نیازمند آمبولانس باشد وآمبولانسی وجود نداشته باشد ،باورش سخت است !

آنچیزی را که مسئولین خوب آموخته اند حفاظت وحراست ازجایگاه مدیریتی خودشان است ،کما اینکه در نخستین لحظات وقوع این اتفاق که مثل یک بمب خبری در تمامی سایتها صدا کرد ، شاهد اظهارات متناقض و عجیب مدیر شبکه بهداشت ودرمان مسجد سلیمان بودیم که میگفت دستور دادم موضوع بررسی شود ضمن اینکه رسانه ها برای نشر این اخبار باید صحت آنرا از خود ما بپرسند ،آقای دکتر !آنچه دیروز ابتدا در فضای مجازی وسپس در رسانه استانی که به زیبایی ودر نهایت امانتداری پخش شدچنان واضح وگویا بودکه نیازی به پیگیری جهت اطمینان از صحت آن وجود نداشت ،آقای دکتر !قدمت بهداشت ودرمان در مسجد سلیمان به بیش از یک قرن میرسد و برای مردمی که طعم رسیدگی های پزشکی آنگونه را در زائقه خاطر خود دارند بسیار سخت است که لنگ آمبولانسهای فرسوده ای باشند که سالهاست بر اثر سکوت امثال شما طعم بازسازی ونوسازی را نچشیده اند.

از همه جالبتر وبهتر شیوه پاسخگویی مدیر ارشد بهداشت ودرمان استان ،جناب دکتر نظری است که از زمان آمدنش تا کنون خانه نشین خبری است وحاضر نیست از مدتی که آمده ،بگوید تا حالا برای بهداشت ودرمان استان چه کار مفیدی انجام داده ،صریح میگویم آقای نظری پخش فیلم دیروز مصداق بارز مشت نمونه خروار است ،بهتر بود جنابعالی که از نخبگان پزشکی استان هستید وبه لحاظ مکان زندگی طعم سختی زندگی در دیگر شهرهای استان را چشیده اید بجای اینکه به معرفی انواع آمبولانس می پرداختید از فرصت پیش آمده که اجماع عمومی را هم به همراه داشت وهمگان آنرا قبیح وزشت دانستند استفاده میکردید ومشکلات حوزه کاری خود را بیان میکردید ، نه پاسخهای آنگونه! ،شما نه تنها حتی حاضر به عذرخواهی از مردم نشدید که حاضر نشدید مشکل مردم مسجد سلیمان را هم رفع کنید .آقای دکتر نظری خطاب به خود شما میگویم حوزه بهداشت ودرمان استان مشکلات فراوانی‌دارد که تنها با بیان مشکلات از جانب خود شما وانعکاس آن به وزارتخانه بهداشت ودرمان رفع میگردد ،آقای نظری اگر به خاطرداشته باشید چند ماه پیش معاون وزیر بهداشت خبر از خرید ۴۰۰ دستگاه آمبولانس مدرن و ورود آنها‌از طریق بنادر جنوبی به کشور داده بود آیا از ۴۰۰ آمبولانس خریداری شده وزارت بهداشت که از بیخ گوش ما به تهران ارسال شدند ۵ دستگاه سهم شهرستان مسجد سلیمان نبود . امیدوارم متوجه این موضوع باشید عصر حاظر عصر ارتباطات است وجهان دهکده جهانی در این عصر چیزی از دید مردم پنهان نمی ماند ، پیگیر مشکلات بهداشت ودرمان استان وبا الاخص شهرستان مسجد سلیمانی باشید که آمبولانسی برای اعزام بیماران بدحالش به مراکز درمانی استان ندارد .

به قلم محمد رستمی