نصب بزرگترین روزنامه ‌کشور در ماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شهرداری بندرماهشهر آخرین خبرهای مرتبط با وضعیت کرونا‌ در این شهر را در قالب روزنامه‌ طراحی‌ و در بزرگترین‌ بیلبورد شهر نصب کرد‌.

مطالب پیشنهادی