تجمع کارکنان دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir صبح امروز جمعی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق آبان و عدم دریافت افزایشات‌ مزدی سالیانه مقابل ساختمان مرکزی این واحد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از کارکنان می‌گوید تاکنون حقوق آبان ماه و معوقات ۶ ماهه اول سال ۹۹ پرسنل به حساب آن ها واریز نشده است.

مطالب پیشنهادی