عملیات کفپوش گذاری شهر چمران آغاز شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش عصرجنوب؛ عملیات کفپوش گذاری شهر چمران آغاز شد.

انوشیروان بهرامی شهردار جهادی شهر چمران بیان داشت. ما معتقدیم که پیاده‌رو سازی یک علم است، اما متاسفانه در طول سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته وی اظهار داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر مبالغ زیادی در راستای ایجاد و بهبود مسیرهای پیاده‌رو صرف شده است به گونه‌ای که می‌بینیم که وضعیت راضی‌کننده نیست.

بهرامی با انتقاد از بی‌توجهی به علم پیاده‌روسازی داشتن پیاده‌روی خوب که بشود رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد همواره یکی از دغدغه‌های ما در شهرداری است. و از جنس کف‌پوش‌، لقی آنها و وجود پله‌های مختلف در مسیر پیاده‌رو انتقاد شده.

وی با بیان این‌که کف‌پوش‌های که در کف پیاده‌روها استفاده شده همواره مورد انتقاد شهروندان بوده، چرا که اشکالات زیادی داشتند، برهمین اساس در نظر داریم در سال ۱۳۹۹ نسبت به بهبود وضعیت پیاده‌روهای شهر اقدام کنیم و مطالعات این مهم آغاز شده است

مطالب پیشنهادی