ایجاد ۱۵هزار مترمربع فضای سبز در ورودی بندرماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: در دوماه گذشته بیش از ۱۵هزار مترمربع از زمین های بلا استفاده ورودی بندرماهشهر از سوی ترمینال خلیج فارس ساماندهی و بذرپاشی گردید.
در این پروژه ، زمین های مورد نظر پس از خاک برداری و خاکریزی حاصلخیز؛ سیستم آبیاری آن به صورت مکانیزه اجرا و کودپاشی و بذرپاشی لازم اجرا گردید.

مطالب پیشنهادی