اتمام ساخت سایبان های محوطه بیرونی بازارچه آبزیان شهرک آیت الله طالقانی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ساخت سایبان های محوطه بیرونی بازارچه آبزیان شهرک آیت الله طالقانی توسط ظهرداری بندرماهشهر به پایان رسید.