آگهی فراخوان عمومی پتروشیمی فجر/تجدید مناقصه۹۷/۲۰

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت پتروشیمی فجر در نظر دارد عملیات بازسازی یکSET قطعه HOT GAS CASING ( نیمه بالا و نیمه پایین) توربین های گازی ALSTOM GTII N2 EV/MXL خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .

 

97/20

مطالب پیشنهادی