پارک بزرگ بندر ماهشهر بنام مهروبان ثبت میشود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شهناز حیدری گفت: در جلسه بررسی لوایح شهرداری بندر ماهشهر انتخاب نامگذاری پارک بزرگ بندر ماهشهر کلید خورد که پس از بررسی های کارشناسی شده از نام های قدیم بندرماهشهر برای پارک بزرگ توافقی میان اعضا انجام شد.

عضو شورای شهر بندر ماهشهر افزود: در این راستا “مهروبان ” نام قدیم بندر ماهشهر برای پارک بزرگ به اتفاق آرا در شورای شهر تصویب گردید، و برای تصویب نهایی به هیئت تطبیق فرمانداری ارسال شد.