پروژه استخر شهر چمران فعال می‌شود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: عبدالواحد عبادی شهردار شهر چمران به عصرجنوب گفت: برای اتمام پروژه‌ی پروژه نیمه تمام استخر شهر چمران‌که از جمله پروژه‌های بزرگ‌به شمار می‌رود، حدود ۱۶ میلیارد تومان بودجه باید در نظر گرفته شود که با توجه به بودجه‌ی ۱۹ میلیاردتومانی شهرداری چمران در سال ۹۸، اجرای این پروژه توسط این سازمان بسیار هزینه بر خواهد بود.

وی افزود: با توجه به آنکه معتقدیم شهر چمران نسبت به بندرامام و ماهشهر سهم مناسبی از شورای راهبردی عایدش نشده و طی جلسات مکرری که برگزار کردیم، اینگونه توافق شد که ساخت استخر با مشارکت ۵۰ درصدی شورای راهبردی انجام شود.

شهردار شهر چمران‌ تصریح کرد: در حال حاضر درحال برگزاری مناقصه و طی مراحل قانونی برای آغاز پروژه هستیم و اولویت اجرای پروژه را هم با شرکت های درون استان خواهیم داشت.

عبادی همچنین از تصویب احداث یک کانون فرهنگی در یکی از مناطق محروم این شهر با بودجه‌ی ۷ میلیارد ریالی خبر داد.

مطالب پیشنهادی