مزایده بندر پتروشیمی ماهشهر

آگهی فراخوان مزایده عمومی

فروش اقلام مازاد/ضایعات/خارج از رده بندر پتروشیمی ماهشهر

به شماره GA/95007

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در نظر دارد، انواع اقلام ضایعات فلزی، چوبی، پلاستیکی (مشتمل بر لوله و بشکه پلاستیکی، مخزن، کپسول آتش‌نشانی، آبگرمکن، کابینت و…) بندر پتروشیمی ماهشهر را از طریق مزایده عمومی و با زمانبندی ذیل به فروش برساند.
متقاضیان شرکت در مزایده، جهت بازدید از اقلام و اخذ اسناد از تاریخ ۱۲/۱۱/۹۵ لغایت ۲۰/۱۱/۹۵ (همه روزه از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ به استثناء ایام تعطیل) به آدرس استان خوزستان، بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی، سایت ۵، بندر پتروشیمی ماهشهر، شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، شهردار صنعتی، به شماره تماس ۵۲۱۷۵۴۰۶-۰۶۱ مراجعه و پاکت‌های پیشنهاد قیمت خودرا تا ساعت۱۵:۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ به همان آدرس تحویل نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره مندرج در متن آگهی، تماس حاصل فرمایید.
* اطلاعات و توضیحات تکمیلی در اسناد مزایده منتشر خواهد گردید.
* هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.