اعضای دو کمیته تخصصی در پتروشیمی فن آوران منصوب شدند

عصر جنوب: با حکم مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن آوران؛ اعضای کمیته خودکفایی و ساخت داخل و همچنین اعضای کمیته انرژی پتروشیمی فن آوران، منصوب شدند.

بهمن بهزادی با صدور احکام جداگانه ای، اعضای کمیته ی خودکفایی و ساخت داخل و همچنین کمیته ی انرژی مجتمع پتروشیمی فن آوران را منصوب نمود.

بر اساس این احکام، آقایان: علی عجم به سمت رئیس ، محمد شارعی و محمدرضا پیرینه به سمت اعضاء کمیته ی خودکفایی منصوب شدند.

همچنین آقایان: فرشید مشیری به عنوان رئیس، عبدالله چهرازی، مهران احد زاده،  مهدی تجدد و هدایت شهریاری نیز به عنوان اعضاء کمیته انرژی این مجتمع منصوب شدند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.