مخزن پتروشیمی بوعلی سینا پس از آتش سوزی/ عکس

۶۳۸۳۶_۲۰۳ ۶۳۸۳۵_۱۷۳