مسئولیتهای اجتماعی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به سازمان این منطقه واگذار شد

عصر جنوب – asrejonoob.ir: با حکم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مسئولیت برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر «مسئولیتهای اجتماعی» در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به مدیرعامل سازمان منطقه ویژه واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امور مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را به این سازمان واگذار کرد.

مرضیه شاهدایی در حکم خود خطاب به مدیرعامل سازمان منطقه ویژه آورده است: نظر به ارتباطات و تعاملات آن سازمان با شرکتهای مستقر در منطقه ویژه از یک طرف و دستگاهها، سازمانها، موسسات، ادارات و ارگانها از سوی دیگر، و با عنایت به اینکه مسئولیت های اجتماعی، بخشی از وظایف ذاتی آن سازمان می باشد، لذا برای برنامه ریزی، هدایت و نظارت صحیح بر اینگونه فعالیتها، راهبری مسئولیتهای اجتماعی در منطقه به آن سازمان واگذار می شود.

امید است با برگزاری جلسات منظم و تعامل و همکاری با مدیران عامل شرکتهای مستقر در منطقه در اشاعه و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی به ویژه در زمینه های زیست محیطی موفق و موید باشید.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.