گلایه شهروندان: خواهشا به وضعیت بیمه بیکاری در ماهشهر رسیدگی شود

گلایه یکی از شهروندان ماهشهری نسبت به وضعیت بیمه بیکاری:

با سلام خواهشا به وضعیت بیمه بیکاری ها رسیدگی شود. ما کارگران در منطقه ویژه بندر اقتصادی ماهشهر با این همه شرایط سخت آب و هوایی و سختی کار در چندین سال است که در پروژه مشغول بکار بودیم که بعد از اخراج توسط پیمانکار به اداره کار وبیمه مراجعه نموده و متاسفانه کسی جوابگوی پرداخت ببیمه بیکاری کارگران نمی باشد. لطفا اینو هم به گوش مسئولین برسانید که به مراکز درمانی تامین اجتماعی بندر ماهشهر و سربندر هم بد نسیت هر از گاهی سر کشی نموده واقعا از آیا این مراکر صلاحیت درمان مردم را دارد؟؟؟

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.