تصاویری از نور پردازی میادین و پارکها در بندر ماهشهر

گزارش تصویری از نورپردازی پارکها و میادین بندر ماهشهر در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و استفاده بیشتر خانواده ها از فضای سبز و پارکهای سطح شهرانجام شده است.

 

e8e2ca0a-7596-41e0-a01f-4dfe9030a79a_20150720_100937 ۸۰۸۸۵۷۰e-5687-4166-8e94-ccd6a303027b_20150720_100632 ۶۵۲۵۱۳۶۸-۱fb0-440f-ab1a-5ff278fa430e_20150720_100746 ۱eb463b7-2c2d-4b90-9763-ea118937ea0c_20150720_100818 ۷۲ef5250-2b4c-4e72-9e2f-981e555e610e_20150720_100846

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.