اقدامات واحد اجرائیات شهرداری بندرماهشهر در یک ماه گذشته +جدول

اقدامات واحد اجرائیات شهرداری بندرماهشهر در یک ماه گذشته:

۲۷۱۵۵۵۷۷-e259-485c-8cec-96ab471bcafb_20150628_114856

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • کارخاصی انجام نمیدن اکثرأعشایری مسائل روحلوفصل می کنند
  • من نمی دانم بر خورد با ساخت و ساز غیرمجاز سلیقه ای است یا با اعمال چه قانونی بدون مجوز ساخت و ساز می شود شخصی در یک کوچه بن بست در کوچه ی خوی آیت الله قدوسی در حال ساخت خانه ای سه طبقه است که یک متر و نیم به حریم کوچه تجاوز شده و بدون مجوز با قلدری در حال ساخت و ساز است وخبری از برخورد شهر داری وسر کشی سازمان آب نیست و ماموران شهرداری در طول هفت هشت ماهی که در حال ساخت و ساز هستند شهرداری کجاست
  • من نمی دانم بر خورد با ساخت و ساز غیرمجاز سلیقه ای است یا با اعمال چه قانونی بدون مجوز ساخت و ساز می شود شخصی در یک کوچه بن بست در کوچه ی خوی آیت الله قدوسی در حال ساخت خانه ای سه طبقه است که یک متر و نیم به حریم کوچه تجاوز شده و بدون مجوز با قلدری در حال ساخت و ساز است وخبری از برخورد شهر داری وسر کشی سازمان آب نیست و ماموران شهرداری در طول هفت هشت ماهی که در حال ساخت و ساز هستند شهرداری کجاست