تدوین استراتژی در هلدینگ خلیج فارس

عصر جنوب: توسعه واحدهای کنونی، اجرای پروژه های جدید خارج از حوزه هلدینگ و خرید سهام شرکت های دارای توجیه اقتصادی شاخص اصلی استراتژی جدید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.

عادل نژاد سلیم در حاشیه بازدید از پتروشیمی بندرامام یکی از چالشهای پیش روی سازمانهای دولتی در حال گذر به بخش خصوصی را تغییر مدلهای ذهنی دانست و گفت: در  صنایع پتروشیمی کشور بویژه صنایع پتروشیمی خلیج فارس دوران گذر از بخش دولتی به بخش خصوصی به پایان رسیده و اکنون باید مدلهای ذهنی و نوع نگاه مدیران و کارکنان شرکتهای زیر مجموعه این شرکت تغییر کند.

وی افزود: پتروشیمی بندر امام نخستین شرکتی است که رفتار اقتصادی و مدلهای ذهنی و نوع نگاه مدیران و کارکنان شرکتهای زیر مجموعه اش تغییرکرده، این شرکت با تدوین استراتژی و آرمان قدم در این راه نهاده است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: تواناییهای بالقوه ای که در پتروشیمی بندرامام وجود دارد این شرکت را نگین صنایع پتروشیمی دانست.

بر اساس این گزارش در این مراسم رضا امیری، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، نیز اظهار کرد: رفع مشکلات کمبود خوراک و نحوه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها نیاز به تدبیر و چاره اندیشی در سطح مدیریت ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دارد.

امیری به بیان عملکرد پتروشیمی بندرامام از ابتدای سالجاری پرداخت و اظهار کرد: امیدواریم که مدیریت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تدبیر و چاره اندیشی خود بتواند مشکل کمبود خوراک و فرمول قیمت گذاری که در مجموعه شرکت ملی نفت در حال پیگیری است را به نحو شایسته ای مدیریت کند.

وی افزود: در بحث درون سازمانی نمودارها نشان دهنده بهبود عمکلرد فرآیندی واحدهای تولیدی پتروشیمی بندرامام است، اما با توجه به شناخت و تجربه ای که از توانایی و پتانسیلهای کارکنان این شرکت وجود دارد امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد دستیابی به برنامه های از پیش تعیین شده تولید بوده و بتوانیم با قدرت بیشتری تداوم این روند را ادامه دهیم.

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با اشاره به قدمت این شرکت ادامه داد: بازسازی و بر روز رسانی تمامی تجهیزاتی که به دلیل عملکرد چندین ساله دچار مشکلات شده اند از اولویتهای مدیریت این شرکت بوده و عملیات اجرای آن نیز مدتی قبل آغاز شده که نیاز به توجه و مشارکت تمامی همکاران شاغل در این شرکت دارد.
امیری با اشاره به اهمیت منابع انسانی در سازمان های پیشرو یادآور شد: در زمینه نیروی انسانی حاضر در این شرکت با برنامه ریزی و تلاشهای انجام شده سعی کردیم همسو با ایجاد انسجام و هماهنگی در زمینه گروه های مختلف کاری تا چند ماه آینده با بسترسازی مناسب در این زمینه و در زمینه آموزش نیروی انسانی در تمامی رده ها به جمع بندی کلی برسیم.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.