روابط عمومی یا واحد تشریفات؟!

عصر جنوب: استاندار خوزستان با بیان اینکه روابط عمومی همان‌گونه از اسمش برمی‌آید با عمومیت مطلب کار دارد، گفت: متاسفانه در بعضی سازمان‌ها روابط عمومی‌ها فکر می‌کنند تنها مسئول تشریفات هستند.

عبدالحسن مقتدایی، ظهر امروز در سمینار نقش روابط عمومی سازمان‌ها در ارتقای فرهنگ شهروندی، اظهار داشت: فرهنگ جایی است که جماعتی باشند و پراکندگی جغرافیایی موجب شده تا هر کسی در هر جایی که حاکم شد، به شکلی اعمال نظر کند که بعضی برتر و بعضی ضعیف‌تر شدند.

وی با بیان اینکه در مسیر حرکت همیشه نوع مقاومت‌ها تعیین کننده است، گفت: هر چه در مسیرهای فرهنگی مقاوم‌تر باشیم اصالت بیشتر است، هر چند که تبادل همیشه هست و آن سایش و ممارست نیز تأثیر خودش را می‌گذارد.

مقتدایی افزود: ما به دنبال این هستیم که خوزستانی‌ها احساس مالکیت بر سرزمین کنند چرا که این موضوع تعلق خاطر به وجود می‌آورد و در نهایت همه تعلقات خاطر، آسایش مادی فراهم می‌کند.

استاندار با بیان اینکه استان خوزستان باید یک بار دیگر خودش را بازسازی کند، عنوان کرد: بالاترین افتخار خوزستان این است که در هیچ موردی جمعیتی با جمعیت دیگر درگیر نبوده است و این یک ارزش محسوب می‌شود.

وی افزود: روابط عمومی همان‌گونه از اسمش برمی‌آید با عمومیت مطلب کار دارد؛ متاسفانه در بعضی سازمان‌ها روابط عمومی‌ها تبدیل به تشریفات شده است و فکر می‌کنند فقط مسئول تشریفات هستند.

مقتدایی تصریح کرد: تعریف روابط عمومی تشریفات نیست بلکه روابط عمومی‌ها باید به دنبال تأثیر مثبت کارهایشان باشند.

استاندار خوزستان تاکید کرد: روابط عمومی‌ها باید روی جامعه تاثیر بگذارند و امیدوارم که از حالت تشریفات خارج شوند؛ وظیفه روابط عمومی در کنار شرح وظیفه و مسئولیتشان این است که خلاق باشند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها سعی کنند در کنار کار عادی یک کار خاص انجام دهند، ابراز امیدواری کرد: همه با هم عامل تحول باشیم و به مردم خدمت کنیم زیرا مردم خوزستان مردمی هستند که ملت به آن‌ها مدیون است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.