اعضاء هیئت رئیسه ی انجمن اسلامی معلمان خوزستان انتخاب شدند + اسامی

عصر جنوب: عصر دیروز انتخابات هیئت رئیسه ی انجمن اسلامی معلمان استان خوزستان برگزار شد و افراد زیر با کسب اکثریت آراء انتخاب شدند:
سید جابر موسوی به عنوان رئیس انجمن اسلامی معلمان استان خوزستان ، فاضل خمیسی و حجت ا… خسروی به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم ،همچنین منوچهر روستا و مجتبی دیناروند به ترتیب به عنوان دبیر اول و دوم ، باقر رزمی به عنوان مسئول روابط عمومی و عاشور سواری پور به عنوان مسئول مالی انجمن اسلامی معلمان استان معرفی شدند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.