خودروی حراست اداره بندر آبادان تیرباران شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رییس حراست اداره بندر و دریانوردی آبادان از سوی افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت.

وی ظهر روز سه شنبه نهم شهریور سوار بر خودرو در محور ارتباطی آبادان _خرمشهر هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت.

این گزارش حاکیست ۹ گلوله به سمت خودروی این مسئول شلیک شد؛ ولی دلایل این سو قصد همچنان مشخص نشده است.

حال عمومی وی مناسب گزارش شده است.

 

مطالب پیشنهادی