سرقت تجهیزات سایت عقیم سازی سگ‌های بلاصاحب منجر به برکناری شهردار اهواز شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: با تصمیم اعضای شورای شهر اهواز، «ابراهیم نوشادی» برکنار و «علیرضا عالی‌پور» به عنوان سرپرست شهرداری اهواز انتخاب شد.

شبکه خبری خوزستان سهل انگاری ابراهیم نوشادی در سرقت تجهیزات و امکانات سایت عقیم سازی سگ‌های بلا صاحب را علت برکناری شهردار اعلام کرده است.