چرا وزارت نیرو به طرح های اقتصادی با مصرف آب کم تعرفه صنعتی می بندد؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: پروژه طرح پرورش ماهی به روش متراکم دوپیران گتوند که سال گذشته با حضور استاندار خوزستان و رئیس سازمان شیلات ایران کلنگ زنی شد پس از یکسال دوندگی سرمایه گذار و تلف شدن هزاران ساعت وقت و ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه بخش خصوصی با کارشکنی سازمان آب برق خوزستان به بن بست رسید.

این طرح پرورش ماهی که بصورت متراکم قرار است ساخته شود برای نخستین بار در شهریور ۱۳۹۹ در شورای شیلات استان خوزستان با هدف الگوسازی برای سایر تولیدکنندگان شیلاتی مصوب شد ولی پس از یکسال پیگیری سرمایه گذار، این طرح با درخواست آب بهای صنعتی از سوی سازمان آب برق استان خوزستان به محاق اجرا و همچون سایر طرح های اقتصادی نیمه تمام خوزستان پیوست.

طرح دو پیران در حالی می توانست ۳۰۰ نفر اشتغال در منطقه محروم گتوند ایجاد کند و الگویی برای طرح های اقتصادی دوستدار محیط زیست باشد متاسفانه با کارشکنی وزارت نیرو قبل از شروع به کار ورشکسته شد.

در حالی که در همه جا دولت از طرح های پایلوت و جدید با هدف افزایش راندمان بهره وری در منابع طبیعی استقبال و گره گشایی می کنند و سایر تولیدکنندگان سنتی را به روش های جدید وادار کنند، متاسفانه مدیرعامل سازمان آب برق خوزستان برخلاف مصوبه ای که خودش امضا کرده است برای طرح تولیدی که یک درصد روش سنتی آب و زمین مصرف می کند درخواست ۷ میلیارد تومان آب بها کرده است .

در آستانه تشکیل دولت جدید ، یکی از مشکلات اصلی سید ابراهیم رئیسی بیکاری فزاینده جوانان و مشکلات اقتصادی مناطق محروم است . بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند برای رفع این مشکلات تنها کافیست دولت تسهیل گر باشد و با برخورد با وزارتخانه های ناکارآمد موانع سرمایه گذاری اشخاص را از بین ببرد.