یک منبع آگاه به عصرجنوب: خلبانان در پایگاه هوایی دزفول اجکت شده‌اند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:فرهمندپور فرماندار ویژه دزفول با تائید خبر عصرجنوب، به رسانه‌ها گفته است: ابعاد این حادثه توسط تیم ارزیابی که از تهران به دزفول آمده‌اند در حال بررسی است.

در عین حال منبع آگاه عصرجنوب، «اجکت» پیش از پرواز به علت نقض فنی و برخورد خلبانان به سقف آشیانه را علت جان باختن این دو نظامی عنوان کرده‌اند.