۵۰ هکتار از زیستگاه گوزن زرد ایرانی در آتش سوخت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ررئیس اداره پارک ملی دز از آتش سوزی در بیش از ۵۰ هکتار از اراضی این پارک ملی خبر داد.

سپهرفر گفت در حال بررسی عمدی یا غیر عمدی بودن آتش سوزی هستیم و در صورت عمدی بودن حادثه، بانیان را به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد.

این پارک ملی زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری به ویژه گوزن زرد ایرانی است.