مدیرعامل و معاون سازمان منطقه آزاد اروند تعلیق شد/ گروسی سرپرست شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اسمعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و یکی از معاون سابق وی پس از بازداشت در آذرماه سال گذشته با حکم قضایی از ادامه فعالیت در این سازمان تعلیق و حسین گروسی با حکم دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور به عنوان سرپرست منطقه آزاد اروند منصوب کرد.

گروسی پیش از این معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را عهده دار بود./ عصرجنوب