شرکت نفت تخلیه پسماند در رودخانه غیزانیه را تائید کرد/ تهدید به شکایت از شهروند خبرنگار افشاگر

شرکت نفت مارون با تایید تخلیه پسماند نفتی در رودخانه اهواز این اقدام را خودسرانه خواند و معترضان به آلودگی و تهیه کننده فیلم را تهدید به شکایت کرد.

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون درباره فیلم انتشاریافته در فضای مجازی با موضوع «رهاسازی پسماندهای نفتی در کانال آب روستایی»، ضمن تایید اصل موضوع و توصیف خودسرانه این اقدام وعده شکایت از منتشر کنندگان فیلم داد.

این شرکت در وبسایت خود نوشت: راننده یکی از این خودروهای سپتیک پس از جمع‌آوری پسماندها در مجتمع صنعتی شماره ۱ مارون و تخلیه آن در حوضچه‌های ویژه دفع در همان مجتمع، خودسرانه بخشی از پسماند را در سپتیک نگه داشته و متاسفانه آن را در مجاورت کانال آب کشاورزی روستاهای اطراف همان مجتمع صنعتی رهاسازی می‌کند.

در ادامه افراد سودجو نیز فرصت را مغتنم شمرده، از محل تصویربرداری کرده و این تصاویر را در فضای مجازی به اشتراک گذاشتند. کارگروه تخصصی شرکت به سرعت وارد عمل شد و همه پسماندها را جمع‌آوری کرد.