تخلیه پسماندهای نفتی در منابع آبی غیزانیه‌ (خوزستان)

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ویدئویی که مردم محلی غیزانیه منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد یکی از شرکت‌های نفتی فعال در این منطقه، پساب‌های حاصل از فعالیت‌های صنعتی را در منابع آبی کشاورزان‌ تخلیه کرده‌ است./ عصرجنوب