رها کردن سالمند معلول در کنار خیابانی در شهر اهواز

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یک شهروند با ارسال این ویدئو به شبکه‌ی خبری عصرجنوب‌ می‌گوید این مرد سالمند که یکی از پاهای خود را هم از دست داده، دستکم ۴ روز است در کنار خیابانی در شهر اهواز به حال خود رها شده و علیرغم تماس‌های مکرر با مراکز حمایتی، هیچ‌ اقدامی انجام نشده است.